SOGLA; 2009 yılında Dünya Bankası'nın hazırladığı "Yaratıcı Kalkınma Fikirleri" yarışmasında "Türkiye'nin Yaratıcı Kalkınma Fikri" seçildi.

Amacı; sosyal girişimciliği üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller arasında yayarak, gençlerin toplumsal değer üretebilecekleri fikirlerini gençler aracılığıyla ortaya çıkarmak, geliştirmek ve desteklemektir.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.