Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, 2007 yılından beri, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, kaynakların mobilize edilmesi ve işbirlikleri geliştirilmesiyle sosyal etkiyi maksimize eden, çok boyutlu sosyal fayda yaratan ve toplumsal dönüşüm yaratan ve bir sosyal girişimdir.

Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna katkı sağlamak amacıyla şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmalarına ve uygulamaya koymalarına yönelik danışmanlık destekleri vermektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplum yaratma hedefi doğrultusunda demokratikleşme ve aktif vatandaşlık ve STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyal etkilerinin arttırılması konularında birçok sivil toplum kuruluşu ile çeşitli projeler ve eğitimler gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak, Mikado, yenilikçi ve inovatif bakış açısı ile çeşitli sosyal inovasyon projelerine imza atmış ve bu kapsamda, özel sektör, akademik kurum ve STKlar ile projeler gerçekleştirmektedir.

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı geliştirdiği her uygulamada sosyal inovasyonu ve sürdürülebilirliği esas almaktadır. Yürütülen her projenin izleme-değerlendirme mekanizması oluşturulmakta ve yaratılan sosyal etki ölçülmektedir. Mikado, "ölçülebilir olan yönetilebilir" olduğuna inanır.

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Türkiye’nin ilk B Corp sertifikalı şirketidir ve 2013 ve 2014 yıllarında "Dünya için En İyi Şirketler" arasında seçilmiştir. Pek çok şirket, eğitim kurumu ve sivil toplum örgütüyle geliştirdiği projeleri ulusal ve uluslararası çeşitli ödüllere layık görülmektedir. http://www.bcorporation.net/community/mikado-consulting
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.