Bireyin ve yerelin sürdürülebilir gelişimi için kültürler ve disiplinler arası samimi buluşmalar düzenliyor ve bunları kolaylaştıracak etkileşim alanları planlayarak geliştiriyoruz. Amacımız yerel kaynakları ve kapasiteleri sosyo kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara duyarlı, çevre bilinciyle ve çağdaş bir yaklaşımla yeniden tasarlayarak sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlamak.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.