Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar
İşbu Sözleşme, (“Sözleşme”)

Hülya Sokak, Mehtap Apt, 8/1 Moda, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim,
www.surdurulebiliryasam.tv web sitesi faaliyetlerini gerçekleştiren Tuna Özçuhadar Şahıs Şirketi
(buradan sonra “SYTV” olarak anılacaktır.)

ile,

anılan web sitesine kurumsal olarak üye olan (sürdürülebilirlik profesyonelleri, sosyal girişimciler, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kurumları, eğitim kurumları, ticari işletmeler vb) kullanıcılarından biri olmak kaydıyla Kurumsal Kullanıcı (buradan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
arasında imzalanmıştır.

SYTV ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de zaman zaman münferiden “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.


2- Sözleşmenin Konusu

2.1. www.surdurulebiliryasam.tv, SYTV’nin, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde gösterilen belgesellerin, SYTV tarafından seçilen diğer belgesel, kısa film ve animasyonların Türkçe alt yazıyla veya dublajlı olarak izlenebileceği, özel, kamu ve/veya sivil toplum kurumlarının sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına ilişkin bilgileri ve varsa filmlerini/videolarını paylaşabileceği ve bu filmlere bireysel ve kurumsal üyelerin yorum yapabileceği bir web sitesidir. Kurumsal üyelik ile Kullanıcı’nın web sitesi içerisinde kendi kurumsal sayfasını oluşturması ve kendisine sağlanmış olan hizmetlerden faydalanması amaçlanmıştır.

2.2. Üyelik şekilleri, “Standart Üyelik”, “Tam Üyelik”, “Pro Üyelik” ve “Ücretsiz Üyelik” olarak belirlenmiştir. Kullanıcı’lar, SYTV’de belirtilmiş olan tanımlanmış üyelik tiplerini seçerek, SYTV kurumsal Kullanıcı’sı olabilirler. Ticari İşletmeler, Yerel Yönetimler, Eğitim Kurumları ve Kamu Kurumları üyelikleri her koşulda ücretlidir. Sürdürülebilirlik Profesyonelleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Girişimciler ve Öğrenci Kulüpleri alternatif olarak ücretsiz üyelik seçeneğinden yararlanabilirler.

2.3. SYTV’nin sağlamış olduğu üyelik kategorilerine ilişkin ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

2.3.1. Standart Üyelik:

2.3.1.1- Bu üyelik çeşidini tercih eden;

a- Ticari işletmeler, sürdürülebilirlik çalışmalarını ve bu çalışmaları aktardıkları filmlerini, yıllık 1500 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 500 kredi ile SYTV’de oluşturacakları kurumsal profillerinde paylaşabilecektir. Bu filmler ayrıca ana sayfada bulunan kurumsal film kategorisi altında yer alacaktır.

b- Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu ve Eğitim Kurumları ile Yerel Yönetimler, yıllık 1050 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 500 kredi karşılığında SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde sürdürülebilirlik çalışmalarını ve bu çalışmaları aktaran filmleri yayınlamaları mümkündür.

c- Sosyal Girişimciler, Sürdürülebilirlik Profesyonelleri ve Öğrenci Kulüplerinin standart üyelikten yararlanmayı talep etmeleri halinde, SYTV’de oluşturdukları kurumsal profillerinde yıllık 750 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 500 kredi karşılığında sürdürülebilirlik çalışmalarını aktaran film yayınlamaları mümkündür.

2.3.1.2- Standart üyeliği tercih eden Kullanıcılar, aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanabilirler:

a- Kullanıcı’nın kurumunun sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı filmi/filmleri SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde paylaşabilir. Kaç adet filmin kaç dakika yüklenebileceği; film başına yükleme bedeli 200 kredi + film süresi bedeli 20 kredi/dk üzerinden hesaplanmaktadır. 500 Kredi ile en fazla 15 dk'lık bir adet veya toplam 5 dakikalık iki adet film yüklemek mümkündür.

Buna göre 500 Kredi ile örneğin:

15dk'lık film için: yükleme + film süresi (300 + 200) = 500 Kredi veya
2dk + 3dk'lık iki film için: yükleme + film süresi (200 + 40) + (200 + 60) = 500 Kredidir.

b- 100 kredi karşılığında Kullanıcı'nın favorisi olan bir filmin gösterim sayfasında filmin altında bir ay boyunca logosu görünebilir. Logo görünürlüğü adet ve süresi, toplam kredi içerisinde film başına 100 kredi/ay üzerinden hesaplanır. Eğer kurumun yükleyecek filmi bulunmuyorsa örneğin 5 ayrı filmin sayfasında bir ay boyunca logosu görünebilir, veya bir filmin sayfasında 5 ay boyunca logosu görünebilir vb.

c- Sürdürülebilirlik raporlarını, sürdürülebilirliğe ilişkin haberlerini ve fotoğraflarını paylaşabilir.

d- Kuruma ait sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri ve ilgi alanlarını profilinde belirtebilir.

e- Sosyal medya hesaplarının ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını paylaştığı web linklerini paylaşabilir.

f- Kurumsal sayfasında, SYTV'de yer alan belgesellerden bir film seçkisi oluşturabilir.

g- Güncelleştirmelerden haberdar olabilir.


2.3.2.Tam Üyelik:

2.3.2.1. Tam üyelik seçeneğini tercih eden; 

a- Ticari işletmeler, sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı filmleri, yıllık 3000 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 1500 kredi ile SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde paylaşabilecektir. .

b- Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu ve Eğitim Kurumları ile Yerel Yönetimler, yıllık 2100 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 1500 kredi ile SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yayınlayabileceklerdir.

c- Sosyal Girişimciler, Sürdürülebilirlik Profesyonelleri ve Öğrenci Kulüplerinin tam üyelikten yararlanmayı talep etmeleri halinde, yıllık 1500 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 1500 kredi ile SYTV’de oluşturdukları kurumsal profilinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yayınlamaları mümkündür.

2.3.2.2. Tam üyeliği tercih eden Kullanıcılar, işbu Sözleşme’nin 2.3.1.2. maddesinde belirtilmiş olan hizmetlerden faydalanabilir; ayrıca kredi gerektiren hizmetlerden ise aşağıda belirtilen şekilde faydalanabilirler:

a- Kredilerini dolduracak şekilde Kurumuna ait sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı filmlerini üye sayfasında yayınlayabilir. Kaç adet filmin kaç dakika yüklenebileceği; film başına yükleme bedeli 200 kredi + film süresi bedeli 20 kredi/dk üzerinden hesaplanmaktadır. Filmlerin uzunluğuna bağlı olarak yüklenebilecek film sayısı değişmektedir.

b- 100 kredi karşılığında favori bir filminin film gösterim sayfasında bir ay boyunca logosu görünebilir. Logo görünürlüğü adet ve süresi, toplam kredi içerisinde film başına 100 kredi/ay üzerinden hesaplanır.

2.3.3. Pro Üyelik:

2.3.3.1. Pro Üyelik seçeneğini tercih eden;

a- Ticari işletmeler, sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı filmleri, yıllık 6000 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 6000 kredi ile SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde paylaşabilecektir. .

b- Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu ve Eğitim Kurumları ile Yerel Yönetimler, yıllık 4200 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 6000 kredi ile SYTV’de oluşturduğu kurumsal profilinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yayınlayabileceklerdir.

c- Sosyal Girişimciler, Sürdürülebilirlik Profesyonelleri ve Öğrenci Kulüplerinin pro üyelikten yararlanmayı talep etmeleri halinde, yıllık 3000 TL+kdv karşılığı sahip olacakları 6000 kredi ile SYTV’de oluşturdukları kurumsal profilinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yayınlamaları mümkündür.

2.3.3.2- Pro üyeliği tercih eden Kullanıcılar, işbu Sözleşme’nin 2.3.1.2 maddesinde belirtilmiş olan hizmetlerden faydalanabilir; kredi gerektiren hizmetlerden ise aşağıda belirtilen şekilde faydalanabilirler:


a- Kredilerini dolduracak şekilde Kurumuna ait sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı filmlerini üye sayfasında yayınlayabilir. Kaç adet filmin kaç dakika yüklenebileceği; film başına yükleme bedeli 200 kredi + film süresi bedeli 20 kredi/dk üzerinden hesaplanmaktadır. Film uzunluklarına bağlı olarak yüklenebilecek film sayısı değişmektedir.

b- 100 kredi karşılığında favori bir filminin film gösterim sayfasında bir ay boyunca logosu görünebilir. Logo görünürlüğü adet ve süresi, toplam kredi içerisinde film başına 100 kredi/ay üzerinden hesaplanır.

2.3.4. Ücretsiz Üyelik: 

İşbu Sözleşme’nin 2.2. maddesinde belirtilen ve ücretsiz üyelikten faydalanma hakkı olan kuruluşların, Ücretsiz üye olduklarında ücretsiz olarak elde edecekleri 500 kredi ile belirtilen kredi hesaplama yöntemleri doğrultusunda film yükleyebilir ve/veya favori filmlerinin izleme sayfalarında logoları görünebilir. 500 krediyle yükleyebileceklerinden daha fazla sayıda/daha uzun film yüklemek istemeleri halinde ücretli olan Standart/Tam/Pro Üyelik kategorilerinden birine geçebilirler.

3- Üyelik Kaydı

3.1. SYTV’nin sağlamış olduğu portal hizmetlerinden faydalanılabilmesi için, Kullanıcı’nın web sitesinde doldurulması zorunlu alan olarak belirtilen Kurumunun ismini, kurumun kategorisini, tercih edilen üyelik tipini, kurumun www.surdurulebiliryasam.tv'ye üyeliği konusunda yetklili çalışanının adı ve soyadı ile telefon ve eposta adresini sisteme eklemesi ve şifre oluşturması gereklidir.

3.2. Kullanıcılar işbu Sözleşme’nin 2.3. maddesinde belirtilmiş olan üyelik seçeneklerinden birini tercih edecek ve bu üyeliğe ilişkin bedeli, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yıllık ödeyecektir.

 3.2.2. Ödemeler, Kullanıcı ile anlaşmanın sağlanmasından sonra yıllık bedel, [nakit/banka havalesi ile yıllık veya tarafların mutabık kaldıkları taksitlendirme koşullarına uygun şekilde] şeklinde gerçekleştirilecektir.

3.2.3. İşbu Sözleşme’de belirtilen kredi kullanımı;
- Film Yükleme için film sayısı başına 200 kredi,
- Favori film ekleme ve favori filmin sayfasında logonun görünürlüğü ay başına 100 kredi,
olarak belirlenmiştir.

3.2.4. Ek kredi talebinde bulunan Kullanıcı’lar için, 1 adet kredinin bedeli 3 TL+kdv olarak belirlenmiştir.
3.2.5. Kullanıcılar’ın Kurumsal Üyelik başvurusu esnasında, 6000 TL ve üzeri kredi talepleri için Pro, 3000 TL-6000 TL arası kredi talepleri için Tam, 1500 TL-3000 TL arası kredi talepleri için sabit kredi – TL oranı üzerinden kredi alınabilir. Bunun haricindeki ek kredi talepleri adet başına 3 TL+kdv olarak hesaplanacaktır.

3.2.6. Sivil Toplum Kuruluşları, Sürdürülebilirlik Profesyonelleri, Sosyal Girişimler ve Öğrenci Kulüplerinin üyelik başvurusu esnasında, Üyelik Tipi başlığının altında yer alan Ücretsiz Üyelik seçeneğini işaretledikleri takdirde SYTV tarafından ücretsiz olarak 500 kredi sağlanacaktır.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olabilmek için sisteme girdiği tüm verilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebi ile SYTV’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru olmadığının saptanması halinde SYTV, ilgili Kullanıcı’nın site üyeliğini askıya alabilir ve gerekmesi halinde iptal edebilir.

4.3. Kullanıcı, sisteme giriş şifresini bir başka kişi veya kurumla paylaşması halinde doğacak tüm zararları ve şifrenin paylaşılmasından kaynaklanan tazmin taleplerinin tümünü karşılayacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı, web sitesine üye olduktan sonra site tarafından kendisine sağlanan imkanları mevzuata uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kusuruyla SYTV’nin web sitesini kullandığı esnada sitenin arızalanmasına, çalışmasını durdurmasına veya sekteye uğramasına veya herhangi bir fiili ile web sitesinin donanım ve yazılımsal diğer teknik kısımlarının zarar görmesine sebebiyet vermesi halinde, ortaya çıkacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca SYTV, Kullanıcı’nın bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde, üyeliği iptal ederek Kullanıcı’nın siteye erişimini engeller. SYTV’nin bu konudaki hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 4.4. maddesinde belirtildiği üzere, web sitesini kamu düzenini bozucu ve genel ahlaka aykırı amaçlarla kullanamaz ve SYTV’nin sağladığı hizmet gereği tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuattan ve ikili sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine ve halel getirecek şekilde faaliyette bulunamaz. Ayrıca, SYTV’ye ve web sitesinde yer alan filmlerin veya bilgilerin fikri mülkiyet haklarına sahip kişi ve kurumlara ait olan telif hakkı ve sair haklarını hiçbir surette ihlal edemez, çoğaltamaz, iktisap edemez yeniden yayınlayamaz ve üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz. Halka açık/kurum içerisinde bir gösterim yapmak isteyen Kullanıcılar’ın, SYTV’ye ait web sitesinde yer alan “Gösterim Düzenle” seçeneği aracılığı ile burada istenen bilgileri, SYTV aracılığı ile yönetmen/yapımcıyla paylaşması ve yönetmen/yapımcı tarafından verilecek gösterim iznini alması gerekmektedir.

4.6. Kullanıcı, SYTV’nin yer sağlayıcı olması nedeniyle, kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından beyan edilen fikir ve düşüncelerin hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendi beyanlarından ötürü karşılaşabileceği hukuki veya cezai yaptırımlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder. Ayrıca, Kullanıcı; izleyiciler tarafından yapılmış olan yorumlar hakkında SYTV’nin müdahil olmayacağını bilir. SYTV’nin, özellikle şikayet edilmiş olan ve küfür, hakaret ya da hukuka aykırılık teşkil eden yorumlara ilişkin değerlendirme yaparak ilgili yorumu kaldırma hakkı saklıdır.

4.7. Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olan diğer Kullanıcılar’ın verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve ulaşmaya teşebbüs etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.8. SYTV, kendi yayın ilke ve politikalarının gerektirmesi halinde, Kullanıcı’nın üyeliğini tek taraflı olarak silebilir. Bu durumda, Kullanıcı tarafından girilmiş olan kurumsal kullanıcıya ait tüm verileri derhal imha edilir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, SYTV’nin bu tasarrufunu peşinen kabul etmiş sayılır.

4.9. SYTV, web sitesinin ve üyelik işleminin sonrasında sağlanacak olan portal hizmetlerinin hatasız çalışması için gereken azami özeni gösterdiğini beyan eder.

4.10. SYTV, web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından sağlanan diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Bu bilgiler, SYTV tarafından Kullanıcılar’a önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve çıkartılabilir.

4.11. SYTV, işbu Sözleşme’nin koşullarında, Kullanıcılar’ın haklarına halel getirmeyecek değişiklikleri herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, ancak ücret ya da kredi gibi hususları içerir esaslı değişiklikleri Kullanıcı ile mutabık kalarak gerçekleştirebilir.

4.12. Kullanıcı, kategorisine göre üye sayfasına ekleyeceği proje filmlerinin veya kurumsal filmlerin veya videoların, SYTV’nin kendi kriterlerine göre yetkili kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu onay alması halinde sayfasına ekleneceğini bilir ve kabul eder. Reklam amacı taşıyan/reklam niteliği bulunan filmler SYTV’de yayınlanmayacaktır. Web sayfasında ürünlerle ilgili film/video kategorisi açıldığı takdirde ürünlerin sürdürülebilirlik açısından tanıtımını yapan film/videolar yer alacaktır.

5- Gizlilik

5.1. SYTV, Kullanıcılar tarafından web sitesine erişim amacı ile girilmiş olan verilerin (Telefon, eposta adresi, şifre vb “Özel Bilgi”) korunması için gereken azami özeni göstermekle yükümlüdür.

5.2. SYTV Kullanıcılar’ına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Kullanıcılar’ın özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bireysel/kurumsal tüm üyelerin Kurumsal/Kişisel Bilgi’lerini kullanabilir. SYTV, üyenin portal hizmetlerini alırken www.surdurulebiliryasam.tv internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. www.surdurulebiliryasam.tv yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

5.3. SYTV, Kullanıcının Özel Bilgi’lerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya SYTV ya da SYTV’nin web sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,

b) SYTV ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,

c) SYTV’ye ait web sitesinde ve SYTV’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere Kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

d) Kullanıcı’nın, web sitesinden ve SYTV’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcı'ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir. SYTV, Kullanıcılar’ının özel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.4. Kullanıcı’ların sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" veya “çerez” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

6- Sözleşmenin Feshi ve Son Hükümler

6.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyen Taraf, karşı Taraf’a noter kanalı ile ihtar göndererek söz konusu ihlalin ihtarın tebellüğ tarihinden itibaren on dört gün içinde giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini bildirir. Bu bildirimde belirtilen süre içinde yükümlülük yerine getirilmezse sözleşme kendiliğinden fesih olur.

6.2. Taraflar, SYTV'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının kesin delil olarak, uygun şekilde esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

6.4. İşbu Sözleşme, [ ] tarihinde akdedilmiş ve Taraflarca bir asıl nüsha şekilde imzalanmış olup, aslı SYTV’de kalacak ve aslı gibidir onaylı sureti Kullanıcı’ya verilecektir.

 

Tuna Özçuhadar

 

 

[Kullanıcı şirket ismi ]
Adına,
[yetkili ismi]